• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

Projekt Partnerski Grundtviga “The Memory Exchange”

Projekt „The Memory Exchange” ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technik uczenia się międzypokoleniowego zachęcając osoby powyżej 50 roku życia w domach opieki oraz w dziennych klubach do przywoływania w pamięci wspomnień przy użyciu specjalnie skonstruowanych „Memory boxes”. Zawierają one historyczne elementy z ich wcześniejszych etapów życia, razem z nagraniami muzycznymi i fotografiami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy z Polski, Turcji, Włoch i Niemiec pracują od rozpoczęcia inicjatywy w 2012 w obszarze osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej czy społecznej. Młodzież (16-30) przygotuje „Memory Boxes” i bierze udział w szkoleniu międzypokoleniowych mediatorów.

 

Projekt obejmuje produkcję płyty DVD, na której znajdą się nagrania, wywiady i dyskusje prowadzone przez młodzieżowych mediatorów w każdym kraju partnerskim. Program spotkań międzynarodowych umożliwi wymianę informacji i dobrych praktyk między partnerami. Będzie obejmować działania od wizyt studyjnych do działań edukacyjnych oraz, w niektórych przypadkach spotkania będą łączone z publicznym konferencjami, seminariami upowszechnianiem innowacyjnych praktyk „The Memory Exchange”.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

You are here: