• 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg

Erasmus+ Partnerski Project : EDUCATION - THE CHALLENGE OF THE LATER YEARS - "Life and Learn"

number: 2014-1-PL01-KA204-003408

Celem projektu "Education - The challenge of the later years- Live and Learn" jest poprawa edukacji osób ?trzeciego i czwartego wieku?. To przyczyni się w konsekwencji do ograniczenia marginalizacji osób starszych. Czas trwania projektu wynosi 2 lata. Partnerstwo strategiczne będzie miało charakter elastycznego sposobu pracy z partnerami. Propozycja projektu opiera się na stałej analizie oraz na istniejącej wiedzy, know -how i praktyce. Grupę docelową tworzą osoby starsze, które potrzebują poszerzenia oferty edukacyjnej. Konieczne jest wypracowanie materiałów szkoleniowych dla edukatorów w obszarach: czas wolny, zainteresowania, zdrowie, rozwój talentów, przekazywanie wartości.

 

 

Partnerzy

     

 

 

 

 

 

Starsze osoby spotykają wiele barier utrudniających powrót do nauki. Bariery stanowią: postrzegane siebie jako zbyt starego, słabe zdrowie, koszty, trudności dojazdu, brak towarzysza, mało informacji na temat tego, co jest dostępne. Do połowy XX w. psychologiczne badania nad edukacją osób starszych były zdominowane przez modelu deficytu. Model ten opisuje proces starzenia się poprzez zmniejszenie zdolności poznawczych i zdolności intelektualnych. Obecnie przesunięto akcent i uwagę na znaczenie zasoby dostępne dla osób starszych. Projekt odpowiada na potrzeby:

 

 • edukacji opartej o realistyczne problemy, w poszukiwaniu i odnajdywaniu rozwiązań problemów.
 • wsparcia osób dorosłych, w przejściu przez krytyczne momenty w ich życiu
 • zanurzenie w profesjonalnym rozwoju i wzroście.
 • pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności,
 • pokonywanie lęku, strachu, w niektórych przypadkach nieśmiałości,
 • inspirowane, wspierane i motywowanie.

 

Uczestnikami projektu są nauczyciele, trenerzy i pracownicy pracujący w organizacjach partnerskich. Głównym celem projektu jest poprawa oferty edukacyjnej dla osób starszych w krajach partnerskich.

 

Cele szczegółowe projektu stanowią:

 

 • Zwiększenie możliwości edukacji osób w trzecim i czwartym wieku.
 • Poprawa akceptacji społecznej dla okresu starości jako etapu życia.
 • Rozwój współpraca między instytucjami i uzyskanie większej siły oddziaływania.

 

Cele projektu zostały określone i mogą być osiągnięte przy uwzględnieniu charakteru i doświadczenia partnerstwa. Projektowa grupa partnerów zaprasza nowe organizacje do włączenia się w prace nad realistycznym rozwiązaniem problemów osób starszych istotnych dla uczestniczących organizacji i grupy docelowej.

 

Pliki do pobrania:

Ankieta

Analiza potrzeb PL

Analiza potrzeb EN

 1. Wstęp EN
 2. Wstęp PL
 3. Moduł 1 EN
 4. Moduł 1 PL
 5. Moduł 2 EN
 6. Moduł 2 PL
 7. Moduł 3 EN
 8. Moduł 3 PL
 9. Moduł 4 EN
 10. Moduł 4 PL
 11. Moduł 5 EN
 12. Moduł 5 PL

 Survay EN

 1. Introduction EN
 2. Introduction PL
 3. Challenges 1 EN
 4. Challenges 1 PL
 5. Challenges 2 EN
 6. Challenges 2 PL
 7. Challenges 2a EN
 8. Challenges 3 EN
 9. Challenges 3 PL
 10. Challenges 4 EN
 11. Challenges 4 PL
 12. Challenges 5 EN
 13. Challenges 5 PL

 

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

You are here: