• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

Projekt "Edukacja dla pokoju międzypokoleniowa transmisja wiedzy osób dorosłych"

stanowi odpowiedz na potrzebę rozwijania edukacji dla pokoju w sytuacji konfliktów w Europie.

Numer projektu w Programie Erasmus+: 2014-1-PL01-KA104-001823

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w działalność Fundacji Gaudete zarówno pracowników jak i wolontariuszy. Uczestnicy mają potrzebę poznania w jaki sposób w innych krajach takich jak Hiszpania rozwijanie są obszary edukacji dla pokoju w transmisji międzypokoleniowej. Specjalną potrzebę uczestników stanowi jak najlepsze wykorzystania istniejących inicjatyw w obszarach: Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa, uczenie się przez całe życie, odbudowa pokonfliktowa, obywatelstwo europejskie, świadomość europejska.

 

 Pobierz PDF klikając w obrazek:

 

 

pobierz:
1. Prezentacja - edukacja dla pokoju.pdf
2. Konspekt zajęć.pdf

 

Na tle konfliktów i napięć społecznych występujących aktualnie w Europie, do projektu został wybrany partner Associacio Cultural Catalonopolonesa z siedzibą w Hiszpanii - region Katalonia. Edukacja na rzecz pokoju jest nie tylko formą kształcenia, która jest potrzebna w obszarach konfliktowych. Jest także konieczna jako forma edukacji we wszystkich społecznościach stojących w wyzwaniu integracji i spójności w kwestii społecznych, kulturalnych i politycznych. Projekt jest zgodny z priorytetami specyficznymi dla obszaru edukacji dorosłych: - zapewnianie informacji o dostępie do uczenia się przez całe życie, - tworzenie ofert edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych dorosłych osób. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji uczestników w obszarze: wiedza, doświadczenie, postawa. Projekt wspiera działania na rzecz podnoszenia jakości, innowacji i nadawania wymiaru międzynarodowego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób dorosłych uczestniczących w procesie uczenia się przez całe życie.

 

 

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

You are here: