• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

Projekt: Współpraca między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy – wpływ na przyszłość Generation Jobless

Tematem projektu jest wzmacnianie współpracy między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy jako pozytywnego wpływu na przyszłość Generation Jobless (Pokolenie bezrobotnych).

Uzasadnienie realizacji projektu stanowi stwierdzenie zawarte w (Education and Training 2020 - czwarty długoterminowy cel strategiczny) dotyczący zwiększenia kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia zawodowego. Problem aktywizacji zawodowej młodego pokolenia staje się problemem całego społeczeństwa. Działania projektu aktywnie wspierają promowanie współpracy między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy.  

You are here: