• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

Strona główna

Fundacja Gaudete

... zajmuje się edukacją poprzez:

- doskonalenie kompetencji zawodowych u osób dorosłych,
- podnoszenie umiejętności rozwoju osobistego,
- rozwijanie talentów u dzieci i młodzieży,
- prowadzenie szkoleń w obszarach: mentoring, tutoring, coaching.

Fundacja Gaudete udziela wsparcia osobom w trudnych sytuacjach życiowych poprzez porady psychologiczne oraz porady ekonomiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie młodych osób w ekonomii społecznej.

Fundacja Gaudete wspiera nauczycieli, trenerów, edukatorów osób dorosłych  w ich rozwoju zawodowym realizując projektu tematyczne. 

Fundacja Gaudete została założona w 1992r.

Słowo "gaudete" pochodzi z j. łacińskiegi i oznacza radość, stysfakcja, spełnienie w życiu.Siedzibą jest miasto Katowice, województwo śląskie. Fundacja Gaudete jest organizacją non-profit oraz organizacją pozarządową NGO działająca w obszarze pożytku publicznego.

You are here: