• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

Szkolenia

Fundacja Gaudete proponuje szkolenia dla osób podnoszęcych swoje kwalifikacje oraz poszukujących pracy. Zakres szkoleń dotyczy rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych oraz poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy.

Organizowane są kursy komunikowania się. Są to cykle spotkań mających na celu podniesienie umiejętności porozumiewania się oraz poznawanie metod rozwiązywania konfliktów.

Organizowane są również badania i szkolenia z zakresu Human Research.

Fundacja Gaudete prowadzi coaching dla osób zarzadzająch w organizacjach lub instytucjach.
You are here: