• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

Kongres Rodzin w Mediolanie

VII Światowy Kongres Rodzin Kongres odbywał się on w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2012 r. w Mediolanie.

 

Hasłem spotkania były słowa: „Rodzina: praca i świętowanie”. Obecni byli przedstawiciele z 153 państw.
W tegorocznym Kongresie Rodzin udział wzięli reprezentanci fundacji Family Center. 
Spotkania katolickich rodzin z całego świata z Ojcem Świętym organizowane są przez Papieską Radę ds. Rodziny. Inicjatorem tych spotkań był Jan Paweł II. Odbywają się one zazwyczaj co trzy lata, a każde jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem spotkań jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny. Na zakończenie Kongresu Benedykt XVI pozdrowił rodzin w wielu językach.  Ogłosił również, że na następne spotkanie zaprasza rodziny do Filadelfii.

Niedziela Gaudete 2013

Tego roku Niedziela Gaudete była fantastyczna okazją do ciekawych spotkań i kształcących rozmów.
Niedziela Gaudete 2012

Po raz kolejny Trzecią Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete zorganizowane zostało spotkanie osób współpracujących z Gaudete.


Niedziela Gaudete 2010

g 066Jak co roku w Trzecią Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete zorganizowane zostało spotkanie osób współpracujących z Gaudete.


Niedziela Gaudete 2009

nie_gau_sCo roku w Trzecią Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete organizowane jest spotkanie osób wspólpracujących z Gaudete.
Jest to wspólny czas dzielenia się wydarzeniami z całego roku.
Podjęcie refleksji i planów na nowy rok.


You are here: