• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

Wspieranie innowacji i przedsiębiorczości

Wspieranie innowacji i przedsiębiorczości - rola doradztwa zawodowego i szkoleń (C- VET) w świetle potrzeb europejskiego rynku pracy

Numer: 2012-1-PL1-LEO03-27187

Pobierz PDF

  

Cele projektu

Projekt wpisuje się w cele Programu Leonardo da Vinci: ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz transfer praktyk zjednego państwa uczestniczącego do innych. Celem projektu było wsparcie uczestników ponadnarodowej wymiany doświadczeń w zdobywaniu oraz wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby pomóc im rozwoju osobistym i zawodowym.

 

 

Cele specyficzne projektu stanowiły:

1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników z zakresu wprowadzania doradztwa zawodowego w edukację dla przedsiębiorczości.

2. Zwiększenie ilości i jakości kontaktów wśród międzynarodowych specjalistów w kontekście zmian na europejskim rynku pracy.

3. Transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów doradztwa zawodowego i szkoleń.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

You are here: